Thông tin chi tiết quy trình: Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp (đối với các khoa trực thuộc Đại học Huế và Trung tâm Đào tạo từ xa)

Thông tin chi tiết quy trình
Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp (đối với các khoa trực thuộc Đại học Huế và Trung tâm Đào tạo từ xa)

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Tên đơn vị: Ban Đào tạo Đại học – Đại học Huế

Địa chỉ: 02 Lê Lợi – Thành phố Huế

Điện thoại liên hệ: 3.822.706

Thời gian tiếp nhận: Giờ làm việc: Sáng: 7g00 - 11g30 Chiều: 13g30 – 17g00
Thời hạn giải quyết: Không quá 3 ngày, sau khi Ban Công tác sinh viên kiểm tra xong hồ sơ sinh viên.
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Các đơn vị đào tạo gửi hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp về Ban Đào tạo đại học và Ban Công tác sinh viên (mỗi ban 1 bộ), theo mẫu quy định tại Công văn số 484/ĐHH-ĐT ngày 26/5/2006 của Giám đốc Đại học Huế.

Bước 2: Ban Đào tạo đại học và Ban Công tác sinh viên kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc sai sót, các Ban chức năng yêu cầu đơn vị chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3: Ban Đào tạo đại học và Ban Công tác sinh viên thụ lý hồ sơ. Sau khi Ban Công tác sinh viên kiểm tra đầy đủ hồ sơ hợp lệ của sinh viên, báo cáo Giám đốc Đại học Huế (qua Ban Đào tạo đại học), Ban Đào tạo đại học soạn thảo Quyết định công nhận tốt nghiệp trình Giám đốc ký, thời gian không quá 3 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ:

Như trong mẫu báo cáo

Số lượng bộ hồ sơ: 2 (Ban Công tác Sinh viên và Ban Đào tạo Đại học)
Lệ phí:
Căn cứ pháp lý:

Theo từng loại hình đào tạo:

-         Chính quy: Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (QC43), nếu đào tạo theo hệ thống tín chỉ hoặc Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu đào tạo theo niên chế.

-         Vùa làm vừa học (VLVH): Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 28/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-         Bằng thứ hai: Hình thức đào tạo nào thì áp dụng Quyết định theo hình thức đó và Quyết đinh số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên thông: Hình thức đào tạo nào thì áp dụng Quyết định theo hình đó và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các yêu cầu điều kiện:

Hồ sơ ghi rõ ràng, đầy đủ. Dữ liệu ghi trên đĩa kèm theo phải khớp với văn bản.

File đính kèm: mau1_2_3_200620130121151625.xls