Tài khoản
Trung tâm Biên phiên dịch Đại học Huế - 14/10/2014
Trung tâm Biên phiên dịch Đại học Huế (HUTIN) được thành lập theo Quyết định số 527 ngày 9/4/2008 của Giám đốc Đại học Huế.

Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm là cung cấp các dịch vụ tư vấn ngôn ngữ nhằm hỗ trợ cán bộ và sinh viên Đại học Huế hoàn tất hồ sơ, thủ tục đi nước ngoài. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tích cực tham gia cung cấp dịch vụ phiên dịch cho các hội nghị/hội thảo và biên dịch tài liệu cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thế mạnh của trung tâm là có một đội ngũ cộng tác viên uy tín, nhiều kinh nghiệm, bao gồm nhiều cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Đại học Huế.

Trung tâm hiện cung cấp các dịch vụ sau:

1. Phiên dịch:

- Dịch song song
- Dịch đuổi
- Dịch thầm
- Dịch tháp tùng

2. Biên dịch: Dịch, hiệu đính, biên tập tài liệu trong tất cả các lĩnh vực

3. Biên dịch công chứng (noterized translation)

* Ngôn ngữ: tiếng Anh, Pháp, Nhật, Trung, Nga, Thái, Hàn sang tiếng Việt và ngược lại

* Công cụ: chuyên viên và cộng tác viên của Trung tâm sử dụng thành thạo các Công cụ hỗ trợ dịch thuật (CAT Tools) phổ biến, như Trados, Wordfast, Google Translator Toolkit.

4. Tư vấn miễn phí về các thủ tục và thông tin liên quan đến du học, dành cho cán bộ và sinh viên của Đại học Huế.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Biên phiên dịch Đại học Huế

Số 03 Lê Lợi - Huế

ĐT: 0543.894.999

Email: hutin@hueuni.edu.vn


Các tin khác