Tài khoản
Tư vấn miễn phí về các vấn đề du học - 27/10/2014
Tư vấn về các vấn đề du học, như thủ tục visa, thông tin về trường và khóa học, thủ tục nhập học, v.v

Trung tâm Biên Phiên Dịch Đại học Huế bắt đầu cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho cán bộ và sinh viên Đại học Huế có nhu cầu du học, như thông tin về trường và khóa học, thủ tục visa và các bước chuẩn bị để nhập học. Xin vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 0543.894.999 hoặc email hutin@hueuni.edu.vn


Các tin khác