Tài khoản
Kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2016, Trung tâm Biên phiên dịch Đại học Huế chuyển địa điểm làm việc về địa chỉ mới như sau:
Tư vấn về các vấn đề du học, như thủ tục visa, thông tin về trường và khóa học, thủ tục nhập học, v.v
Trung tâm Biên Phiên Dịch Đại học Huế cần tuyển cộng tác viên dịch thuật Anh-Việt