Tài khoản
Ngày 2/4/2014, PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế và ông Souliyong Xaykosy, Phó giám đốc Đại học Savannakhet – Lào đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Savannakhet – Lào. - 09/06/2014
Ngày 2/4/2014, PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế và ông Souliyong Xaykosy, Phó giám đốc Đại học Savannakhet – Lào đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Savannakhet – Lào.

Việc ký kết biên bản hợp tác lần này là một bước tiến rất lớn của sự hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Savannakhet – Lào. Trước đó nhiều đoàn công tác của Đại học Huế và một số trường thành viên đến thăm, làm việc với Đại học Savannakhet và ngược lại Đại học Savannakhet cũng đã có một số đoàn công tác đến thăm và làm việc với Đại học Huế.

Tại lễ ký và làm việc với đoàn ĐH Savannakhet – Lào, PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh tình đoàn kết, hữu nghị Việt – Lào và Đại học Huế luôn sẵn sàng hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học của Lào nhằm góp phần tiếp tục cũng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đại học Huế có nhiều thế mạnh về đào tạo đại học và sau đại học trên các lĩnh vực như nông lâm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, y dược, kinh tế, ngoại ngữ… có thể hợp tác với Đại học Savannakhet. Trước mắt ưu tiên tập trung hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Đại học Savannakhet bằng việc cấp một số suất học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Huế; thực hiện một số chương trình hợp tác như trao đổi sinh viên, đưa giảng viên Đại học Huế sang giảng dạy một số chuyên ngành tại Đại học Savannakhet; xây dựng một số dự án hợp tác giữa hai đại học. Để các văn bản ký kết hợp tác được nhanh chóng đi vào thực tế, PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn nêu ra gợi ý phải lập ra một bộ phận chuyên trách hợp tác với Đại học Savannakhet.

Phát biểu tại lễ ký kết ông Souliyong Xaykosy đánh giá cao năng lực và trình độ đào tạo của Đại học Huế, việc ký kết lần này sẽ giúp cho Đại học Savannakhet có điều kiện để hợp tác phát triển, nâng cao năng lực đào tạo một số chuyên ngành, lĩnh vực đang đào tạo. Đại học Savannakhet luôn quan tâm và mong muốn được hợp tác với các trường đại học của Việt Nam nói chung và đặc biệt là hợp tác với Đại học Huế.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác lần này sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đào tạo đại học và sau đại học giữa Đại học Huế và Đại học Savannakhet, đồng thời góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt nam và Lào.

ofic

Các tin khác