Tài khoản
Học bổng thuộc dự án ALFABET - 30/11/2015
Dự án Alfabet là một chương trình hợp tác đào tạo giữa các đối tác châu Âu (gồm 07 trường đại học thuộc CH Séc, CHLB Đức, Ba Lan, Áo, Pháp, Bồ Đào Nha và Hà Lan) và các đối tác châu Á (gồm 13 trường đại học thuộc Indonesia, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Philippine, Thái Lan và Việt Nam). Đại học Huế là một trong 02 thành viên duy nhất đại diện cho Việt Nam. Dự án Alfabet hiện đang thông báo cấp học bổng cho cán bộ và sinh viên để tham gia các chương trình trao đổi tại một trong các trường Đại học đối tác ở châu Âu và châu Á năm học 2016-2017. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Nhóm 1: Sinh viên và giảng viên thuộc các trường là đối tác thành viên của dự án tại thời điểm nộp hồ sơ (danh sách các trường đối tác tại đây https://www.alfabet-em.cz/project-partners/).

- Nhóm 2: Công dân các nước đang phát triển (Cambodia, China, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Philippines, Thailand, Vietnam) và hiện không đăng ký với danh nghĩa trực thuộc một cơ quan đối tác thành viên trong nhóm đối tác nói trên;

- Nhóm 3: Công dân các nước đang phát triển (Cambodia, China, Indonesia, Laos, Malaysia, Mongolia, Philippines, Thailand, Vietnam) và thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (tị nạn, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, chính trị, giới tính, dân tộc thiểu số…).

2. Các loại hình học bổng:

- Học bổng trao đổi dành cho sinh viên đại học thuộc Nhóm 3:  05 tháng, 10 tháng và 34 tháng;

- Học bổng trao đổi dành cho học viên cao học : 10 tháng và 24 tháng

- Học bổng trao đổi dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ: 10 tháng và 36 tháng

- Học bổng trao đổi Sau tiến sĩ: 06 tháng;

- Học bổng dành cho giảng viên và viên chức hành chính: 01 tháng.

2. Ngành học: Các ngành cụ thể được ưu tiên trong chương trình này là:

- Khoa học Sự sống

- Nông nghiệp

- Thực phẩm

- Sinh học

- Môi trường và Công nghệ

3. Nộp hồ sơ:

- Hình thức:   Trực tuyến tại website: https://www.alfabet-em.cz/application/

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 13 tháng 12 năm 2015.

4. Liên hệ:

Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Huế (Bộ phận Erasmus Mundus)

Điện thoại: 054.3894999 hoặc e-mail: erasmus@hueuni.vn

ofic

Các tin khác