Tài khoản
Buổi nói chuyện của Giáo sư Geraldine Richmond, Đặc phái viên Khoa học Hoa Kỳ - 05/01/2016
Ngày 8/12/2015, tại Trung tâm Học liệu - Đại học Huế, Giáo sư Geraldine Richmond, Đặc phái viên Khoa học của Tổng thống Hoa Kỳ năm 2015 đã có buổi nói chuyện với cán bộ và sinh viên Đại học Huế về chủ đề "The Unexpected Challenges, Opportunities and Rewards of a Career in Science" (Các thách thức, cơ hội và phần thưởng bất ngờ của một nghề khoa học).

Giáo sư Geraldine L. Richmond Chủ tịch Đại học Hóa Học Oregon, nhận bằng cử nhân hóa học của Đại học Kansas State năm 1975 và bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lý Hóa tại Đại học California, Berkeley năm 1980. Bà rất thành công trong việc nghiên cứu thí nghiệm và lý thuyết nhằm tìm hiểu đặc tính cấu trúc và hóa học của lớp vỏ phức hợp liên quan đến những vấn đề quan trọng trong sản xuất năng lượng, bảo vệ môi trường, hóa học khí quyển, bề mặt phân tử sinh học. Bà là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên Hoa Kỳ.

Giáo sư Richmond cũng có vai trò quan trọng trong việc thiết lập các chương trình nghị sự khoa học quốc gia thông qua việc tham gia vào nhiều ủy ban khoa học và ban cố vấn. Năm 2015, bà được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Hoa Kỳ vì Tiến bộ Khoa học (AAAS) và hiện đang là người được Tổng thống Obama bổ nhiệm vào Hội đồng Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2012 – 2018. Bà từng điều trần về các vấn đề khoa học trước các ủy ban của Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ và Hạ viện bang Oregon.

Bà là người sáng lập và chủ tịch Ủy ban vì sự Tiến bộ của các Nhà hóa học nữ (COACh), một tổ chức cơ sở hỗ trợ sự tiến bộ của các nhà khoa học nữ ở Hoa Kỳ và các quốc gia đang phát triển.

ofic

Các tin khác