Họ và tên Phạm Thị Hồng Nhung
Địa chỉ Ban Giám Hiệu
Thuộc đơn vị Trường Đại học Ngoại ngữ
Hình thức đi học tập/công tác

Tham dự Hội thảo Khu vực về Giảng dạy tiếng Anh của Hiệp hội TESOL quốc tế với chủ đề: Thành tựu trong giảng dạy ngôn ngữ: hỗ trợ dạy và học.

Thời gian đi học tập/công tác 03/12/2015 - 05/12/2015
Nguồn kinh phí National Geographic learning
Nơi đến Viện Giáo dục quốc gia singapore
Mục đích học tập/công tác

Tham dự Hội thảo Khu vực về Giảng dạy tiếng Anh của Hiệp hội TESOL quốc tế với chủ đề: Thành tựu trong giảng dạy ngôn ngữ: hỗ trợ dạy và học.

 
Những cán bộ, công chức khác
Trần Hữu Tuấn (21/01/2019)
Nguyễn Hồng Giang (13/01/2019)
Lê Văn An (12/01/2019)
Nguyễn Văn Tuấn (02/03/2016)
Trương Bạch Lê (02/03/2016)
Trương Khánh Mỹ (11/01/2016)
Ngô Xuân Mỹ Phúc (31/12/2015)
HOÀNG TỊNH BẢO (19/11/2015)
Nguyễn Duy Chinh (01/10/2015)
Lâm Vũ (24/09/2015)
Lê Văn Thăng (17/09/2015)
Lê Văn Thăng (17/09/2015)
Nguyễn Văn Toàn (09/09/2015)
Hoàng Hữu Hạnh (09/09/2015)
Phạm Hòa Hiệp (01/08/2015)
Trần Thị Hoài Thu (25/05/2015)
Lê Văn Anh (18/05/2015)
Hoàng Hữu Hạnh (18/05/2015)
Hoàng Hữu Hạnh (14/04/2015)
Trương Quý Tùng (14/04/2015)
Lê Diệu Huyền (01/04/2015)
Tôn Nữ Thanh Thùy (31/03/2015)
Trần Đăng Huy (14/03/2015)
Ngô Sỹ Ngọc (14/03/2015)
Trương Viên (28/02/2015)
Lại Xuân Thủy (23/02/2015)
Lê Thị Thanh Trang (31/12/2012)
Lê Văn Anh (21/06/2011)
Ngô Đắc Chứng (21/06/2011)
Trần Vui (21/06/2011)
Trịnh Đạt (21/06/2011)
Tôn Thất Dụng (21/06/2011)
Trần Vui (14/03/2011)
Phạm Khắc Liệu (09/03/2011)