Họ và tên Phạm Thị Hồng Nhung
Địa chỉ Ban Giám hiệu
Thuộc đơn vị Trường Đại học Ngoại ngữ
Hình thức đi học tập/công tác

Tham dự hội thảo khoa học về “đánh giá phản biện và xây dựng hoạt động áp dụng khung tham chiếu châu Âu vào giảng dạy ngoại ngữ tại Nhật Bản”

Thời gian đi học tập/công tác 24/03/2016 - 30/03/2016
Nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ Nghiên cứu khoa học của Hiệp hội Hỗ trợ phát triển khoa học của Nhật Bản
Nơi đến Trường Đại học Osaka, Nhật Bản
Mục đích học tập/công tác

Tham dự hội thảo khoa học về “đánh giá phản biện và xây dựng hoạt động áp dụng khung tham chiếu châu Âu vào giảng dạy ngoại ngữ tại Nhật Bản”

 
Những cán bộ, công chức khác
Trần Hữu Tuấn (21/01/2019)
Nguyễn Hồng Giang (13/01/2019)
Lê Văn An (12/01/2019)
Nguyễn Văn Tuấn (02/03/2016)
Trương Bạch Lê (02/03/2016)
Trương Khánh Mỹ (11/01/2016)
Ngô Xuân Mỹ Phúc (31/12/2015)
HOÀNG TỊNH BẢO (19/11/2015)
Nguyễn Duy Chinh (01/10/2015)
Lâm Vũ (24/09/2015)
Lê Văn Thăng (17/09/2015)
Lê Văn Thăng (17/09/2015)
Nguyễn Văn Toàn (09/09/2015)
Hoàng Hữu Hạnh (09/09/2015)
Phạm Hòa Hiệp (01/08/2015)
Trần Thị Hoài Thu (25/05/2015)
Lê Văn Anh (18/05/2015)
Hoàng Hữu Hạnh (18/05/2015)
Hoàng Hữu Hạnh (14/04/2015)
Trương Quý Tùng (14/04/2015)
Lê Diệu Huyền (01/04/2015)
Tôn Nữ Thanh Thùy (31/03/2015)
Trần Đăng Huy (14/03/2015)
Ngô Sỹ Ngọc (14/03/2015)
Trương Viên (28/02/2015)
Lại Xuân Thủy (23/02/2015)
Lê Thị Thanh Trang (31/12/2012)
Lê Văn Anh (21/06/2011)
Ngô Đắc Chứng (21/06/2011)
Trần Vui (21/06/2011)
Trịnh Đạt (21/06/2011)
Tôn Thất Dụng (21/06/2011)
Trần Vui (14/03/2011)
Phạm Khắc Liệu (09/03/2011)