Đơn vị ký kết
Chọn quốc gia:
Tên văn bản Ngày ký kết Ký kết với Quốc gia Nội dung ký kết
MOU between Hue University, Vietnam and Chonbuk National University, Korea 30/03/2015 Chonbuk National University Hàn Quốc Biên bản ghi nhớ chung về hợp tác và trao đổi trong lĩnh vực giáo dục và học thuật giữa hai trường
Extension of Mutual Exchange Agreement 26/03/2015 Obihiro Uni. of Agriculture & Veterinary Medicine Nhật Bản Gia hạn thỏa thuận trao đổi Nghiên cứu và Giáo dục được ký kết vào năm 2005
Văn bản hợp tác giáo dục 24/03/2015 Musashino University Nhật Bản Hợp tác về văn hóa giáo dục, trao đổi cán bộ, sinh viên và nghiên cứu khoa học
Văn bản hợp tác giáo dục 19/03/2015 ABK College Nhật Bản Hỗ trợ sinh viên Đại học Ngoại ngữ sang học tiếng Nhật tại ABK College
Hợp đồng hợp tác giáo dục 19/03/2015 Trường Trung Học Phổ Thông Kanto Kokusai Nhật Bản Chương trình giao lưu học tập tại Việt Nam.
Thỏa thuận hợp tác giáo dục và đào tạo 19/03/2015 ABK College Nhật Bản Hỗ trợ tiếp nhận sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đến học tại Học viện ABK, Nhật Bản
Thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp học bổng và cơ sở thực tập cho các sinh viên 09/02/2015 Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can Vietnam Thỏa thuận về việc cấp học bổng và giới thiệu cơ sở thực tập cho sinh viên của Đại họ Huế của Quỹ hỗ trợ tài năng Lương Văn Can
Bản ghi nhớ 23/01/2015 Dongguk University Hàn Quốc Hợp tác về các chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa và giáo dục.
Văn bản hợp tác giáo dục 16/01/2015 Mukdawittayanukul school Thái Lan Trao đổi hợp tác các hạng mục văn hóa giáo dục, đào tạo tiếng Việt cho sinh viên phía Thái Lan
MOU between IMC University of Applied Sciences Krems, Austria and Hue University, Vietnam 22/09/2014 IMC University of Applied Sciences Áo Tái ký kết biên bản hợp tác giữa hai đại học giai đoạn 2014 – 2019 về liên kết đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế
MEMORANDUM OF AGREEMENT between HUE UNIVERSITY And KYOTO SANGYO UNIVERSITY 04/08/2014 Kyoto Sangyo University Nhật Bản Thỏa thuận thúc đẩy các hoạt động: - Hợp tác nghiên cứu - Trao đổi sinh viên - Trao đổi các bộ và giảng viên - Các chương trình văn hóa và giáo dục, các hoặt động xuất bản chung, trao đổi tư liệu và chia sẻ quyền truy cập các mạng thông tin.
MOU between Hue University, Vietnam and Rajamangala University of Technology Isan, Thailand 28/05/2014 Rajamangala University of Technology Isan Thái Lan Thỏa thuận trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên; hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin, ấn phẩm và tài liệu giáo dục
MOU between Hue University, Socialist Republic of Vietnam and Savannakhet University, Lao People's Democratic Republic 02/04/2014 Savannakhet University Lào Thỏa thuận hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong quản lý đào tạo, trao đổi cán bộ giảng dạy và nghiên cứu viên, trao đổi và cùng tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi các hoạt động sinh hoạt hè, trao đổi tài liệu khoa học, ấn phẩm và thông tin
Memorandum of Academic Collaboration between Hue University and Nan Jeon University of Science and Technology 15/01/2014 Nan Jeon University of Science and Technology Đài Loan Biên bản ghi nhớ chung về các chương trình trao đổi sinh viên,giảng viên, hợp tác nghiên cứu và triển khai các chương trình liên kết đào tạo
Cooperation contract 02/12/2013 BBB Korea Hàn Quốc Hợp đồng triển khai và điều hành Viện King Sejong tại Đại học Huế
General Agreement for Academic Cooperation between Shujitsu University, Okayama, Japan and Hue University, Hue, Socialist Republic of Vietnam 02/11/2013 Shujitsu University Nhật Bản Thỏa thuận chung về: - Trao đổi các tài liệu giáo dục và nghiên cứu, xuất bản phẩm và thông tin học thuật; - Trao đổi giảng viên và học giả nghiên cứu; - Trao đổi sinh viên; - Hợp tác nghiên cứu.
Agreement on Academic Cooperation between Soongsil University and Hue University 19/10/2013 Soongsil University Hàn Quốc Thỏa thuận về trao đổi học thuật; Thỏa thuận đào tạo ThS về lĩnh vực Quản trị Kinh doanh và Công nghệ Thông tin
Agreement of Okayama- Hue International Master's Program between Okayama University, Japan and Hue University, Vietnam 12/09/2013 Okayama University Nhật Bản Thỏa thuận về các điều khoản trong chương trình Thạc sĩ quốc tế về "Sự bền vững các hệ thống Nông thôn và Môi trường"
Agreement of Okayama-Hue International Master's Program between Okayama University, Japan and Hue University, Vietnam 12/09/2013 Okayama University Nhật Bản Thỏa thuận về các điều khoản trong chương trình Thạc sĩ quốc tế về Sự bền vững các hệ thống Nông thôn và Môi trường
Thỏa thuận giữa UBND tỉnh TT Huế và Tổ chức UNESCO 05/06/2013 UNESCO Liên Hiệp Quốc Triển khai Sáng kiến Giáo dục vì sự phát triển bền vững của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNESCO và Samsung
MOU for Academic Cooperation between Hue University and the University of Queensland 12/04/2013 The University of Queensland Úc Kết nối sinh viên của hai đại học; Tổ chức các chuyến đi thăm và làm việc cho cán bộ và giảng viên; Chia sẻ tài liệu học thuật; Hợp tác nghiên cứu và xuất bản; Phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyên đề học thuật; Phối hợp tổ cức các chương trình, khóa đào tạo;
General Agreement bw Inha University and Hue University 25/07/2012 Inha University Hàn Quốc Trao đổi cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên đại học, sau đại học; Thực hiện các chương trình liên kết; trao đổi thông tin.
Student Exchange Agreement between Inha University and Hue University 25/07/2012 Inha University Hàn Quốc Trao đổi cụ thể về chương trình trao đổi sinh viên.
Agreement for Collaboration_HU_Uni of South Florida_June 4 2012 04/06/2012 University of South Florida Hoa Kỳ Xác định những nội dung cơ bản và tầm quan trọng của những trao đổi, hợp tác về giáo dục và văn hóa giữa hai bên.
MOu_HU_BBB Korea_ May 18 2012 18/05/2012 BBB Korea Hàn Quốc Hợp tác xây dựng Trung tâm Tiếng Hàn tại Đại học Huế