Đơn vị ký kết
Chọn quốc gia:
Tên văn bản Ngày ký kết Ký kết với Quốc gia Nội dung ký kết
Agreement of Academic Cooperation_HU_The University of Sassari_Apr 18 2012 18/04/2012 The University of Sassari Italia Đẩy mạnh quan hệ hợp tác, xây dựng các hoạt động, chương trình liên kết, trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên, trao đổi thông tin, nghiên cứu.
MOU_HU_Faculty of Science KKU_Mar 21 2012 21/03/2012 Faculty of Sciences Thái Lan Xây dựng chương trình giảng dạy và nghiên cứu liên kết, các hoạt động trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên.
Student Exchange Agreement between Hue University, Socialist Rebuplic of Vietnam and Graduate School of Agriculture, Graduate School of Asian and African Area Studies, and Graduate School of Global Environmental, Kyoto University, Japan 13/03/2012 Kyoto University Nhật Bản Thỏa thuận về các điều khoản để xúc tiến chương trình trao đổi sinh viên dựa trên thỏa thuận chung về Hợp tác và Trao đổi Học thuật giữa Đại học Huế và Đại học Kyoto
MOU_YunTech_Feb 24 2012 24/02/2012 National Yunlin University of Science & Technology Đài Loan Thực hiện các chương trình trao đổi sinh viên, cán bộ, giảng viên và các hoạt động nghiên cứu, chương trình liên kết.
MOU_HU_Suan Sunandha Rajabhat Univeristy 16/01/2012 Suan Sunandha Rajabhat University Thái Lan Thúc đẩy các hoạt động trao đổi giáo dục và nghiên cứu; trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên, các chương trình liên kết.
MOU_National Taipei University of Technology 24/11/2011 National Taipei University of Technology Đài Loan Xây dựng các chương trình, nghiên cứu liên kết, trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên.
MOU between Hue University and Yu Da University 23/11/2011 Yu Da Univeristy Đài Loan Hợp tác nghiên cứu, trao đổi, thúc đẩy các chương trình phát triển và dịch vụ cộng đồng
MOU between Hue University, Vietnam and Chaoyang University of Technology, Taiwan 23/11/2011 Chaoyang University of Technology Đài Loan Trao đổi sinh viên, giảng viên và cán bộ và các hoạt động liên kết.
Memorandum of Agreement for Academic Collaboration between Hue University and Kun Shan University 23/11/2011 Kun Shan University Đài Loan Thúc đẩy hợp tác giáo dục: hợp tác nghiên cứu, trao đổi ấn phẩm, dự án liên kết, trao đổi sinh viên, cán bộ và giảng viên.
MOU between Hue University and National Pingtung University of Science and Technology 23/11/2011 National Pingtung Uni of Science and Technology Đài Loan Thúc đấy quan hệ hợp tác giáo dục và hoạt động nghiên cứu
MOU between Lunghwa University of Science and Technology and Hue University on Academic and Research Collaboration 23/11/2011 Lunghwa University of Science and Technology Đài Loan Thúc đẩy các hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên, tài liệu, hoạt động nghiên cứu và các chương trình liên kết
MOU between Southern Cross University and Hue University for the establishment of a proposed educational collaboration 16/05/2011 Southern Cross University Úc Xây dựng chương trình hợp tác giáo dục
Agreement for Accademic Cooperation and exchange between Hue University, Vietnam and Hokkaido Univeristy of Education, Japan 08/04/2011 Hokkaido University of Education Nhật Bản - Trao đổi sinh viên, cán bộ giảng dạy, thông tin, xuất bản phẩm và tài liệu học thuật; - Liên kết đào tạo, nghiên cứu, tổ chức hội thảo.
International Cooperation Agreement between Meiho University, Taiwan and Hue University, Vietnam 29/03/2011 Meiho University Đài Loan - Liên kết đào tạo cử nhân trong một số lĩnh vực
Agreement for Cooperation between National University of Kaohsiung, Taiwan and Hue University, Vietnam 28/03/2011 National University of Kaohsiung Đài Loan - Thỏa thuận hợp tác trao đổi sinh viên, cán bộ giảng dạy, tài liệu khoa học, thông tin và xuất bản phẩm; - Liên kết đào tạo, nghiên cứu
Thỏa thuận trao đổi học thuật và hợp tác giữa Đại học Huế và Đại học Tottori 24/03/2011 Tottori University Nhật Bản - Trao đổi cán bộ giảng dạy, học giả nghiên cứu, sinh viên Đại học và Sau đại học; - Trao đổi tài liệu khoa học, ấn phẩm và thông tin; - Phối hợp nghiên cứu, tổ chức hội nghị, giảng dạy.
MOU between La Trobe University in Australia and Hue University in Vietam 15/03/2011 La Trobe University Úc - Hợp tác trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu; - Trao đổi cán bộ, sinh viên, xuất bản phẩm
Trường Đại Học Tasmania 09/03/2011 Đào tạo, nghiên cứu, trao đổi nguồn
Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO 09/03/2011 Thỏa thuận hợp tác về giáo dục và đào tạo
Nhóm nghiên cứu của trường ĐH Okayama 04/03/2011 Thu thập dữ liệu và tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc xây dựng đập đến hoạt động phát triển kinh tế và môi trường ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Trung tâm Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc 02/03/2011 Thỏa thuận hợp tác về giáo dục & đào tạo, tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ Tiếng Trung
MOU for Accademic collaboration between digital enterprise research Institute of the National University of Ireland, Galway (NUIG) and Hue University (HU) 18/02/2011 National University of Ireland, Galway Ai Len - Trao đổi sinh viên, cán bộ giảng dạy, kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học; - Liên kết đào tạo, triển khai các chương trình nghiên cứu; - Hợp tác trong các lĩnh vực hai bên quan tâm.
Trường Đại học kỹ thuật đông bắc Thái lan 15/02/2011 Đào tạo, nghiên cứu, trao đổi nguồn
MOU on the Staff and student Exchange Program 2011-2015 10/02/2011 Chiang Mai University Thái Lan Chương trình trao đổi giảng viên/sinh viên cho cán bộ, nhà nghiên cứu và sinh viên trên lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và truyền thống của Thái và Việt Nam.
Agreement of Cooperation between Hue University and The University of Danang-University of Queensland English Language Institute 15/10/2010 The University of Queesland (ELI) Úc Phối hợp tổ chức thi IELTS tại Đại học Huế