Tên văn bản ký kết Hỗ trợ xây dựng chương trình Thạc sĩ PPDH Toán cho ĐH Quốc gia Lào
Đơn vị ký kết Trường Đại học Sư phạm và Đại học Quốc gia Lào
Nội dung ký kết

Hỗ trợ xây dựng chương trình Thạc sĩ PPDH Toán cho ĐH Quốc gia Lào

Nội dung đã triển khai

Hỗ trợ xây dựng chương trình Thạc sĩ PPDH Toán cho ĐH Quốc gia Lào

Ngày ký kết 23/07/2018
Thời gian có hiệu lực 23/07/2018 - 23/07/2023
Người ký Bên A: Lê Anh Phương
Bên B: Athithouthay CHATOUPHONEXAY
Văn bản ký kết liên quan