Tên văn bản ký kết Agreement for Academic Exchange between Sciences Po Lille and Hue University
Đơn vị ký kết Đại học Huế và Sciences Po Lille
Nội dung ký kết

In pursuit of their mutual interests in the fields of education and research and as a contribution to the general goal of international understanding

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 08/10/2018
Thời gian có hiệu lực 15/10/2018 - 08/10/2023
Người ký Bên A: Professor Patrick Mardellat
Bên B: Assoc. Prof. Nguyen Quang Linh
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 Scan.pdf