Tên văn bản ký kết MOU với đại học Cergy-Pontoise
Đơn vị ký kết Đại học Huế và Đại học Cergy-Pontoise
Nội dung ký kết

-Trao đổi học thuật

-Trao đổi sinh viên

-Trao đổi giảng viên

-Hợp tác nghiên cứu

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 11/06/2018
Thời gian có hiệu lực 11/06/2018 - 11/06/2023
Người ký Bên A: Francois Germinet
Bên B: Nguyen Quang Linh
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 MOU Cergy-Pontoise.pdf