Tên văn bản ký kết MOU Sciences Po Lille
Đơn vị ký kết Đại học Huế và Sciences Po Lille
Nội dung ký kết

- Trao đổi sinh viên/ giảng viên

- Hợp tác nghiên cứu khoa học

- Đồng tổ chức hội thảo, seminar

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 13/06/2018
Thời gian có hiệu lực 13/06/2018 - 13/06/2023
Người ký Bên A: Nguyen Quang Linh
Bên B: Patrick Mardellat
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 MOU Science Po Lille.pdf