Tên văn bản ký kết MOA với Đại học Pangasinan State
Đơn vị ký kết Đại học Huế và Đại học Pangasinan State
Nội dung ký kết

- Hợp tác soạn thảo bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học của 2 trường

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 17/09/2018
Thời gian có hiệu lực 17/09/2018 - 17/09/2023
Người ký Bên A: ENGR. Paulo V.Cenas, Ed.D.
Bên B: Assoc Prof Nguyen Quang Linh
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 Pangasinan_MoA.pdf