Tên văn bản ký kết Biên bản ghi nhớ
Đơn vị ký kết Trường Đại học Sư phạm và The Education University of Hong Kong
Nội dung ký kết

Hợp tác trong nghiên cứu; trao đổi sinh viên, cán bộ; đổng tổ chwucs hội nghị, hội thảo...

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 08/05/2018
Thời gian có hiệu lực 08/05/2018 - 08/05/2021
Người ký Bên A: Lê Anh Phương - Rector
Bên B: Stephen YL Cheung - President
Văn bản ký kết liên quan