Tên văn bản ký kết MOU với học viện Sư phạm Quảng Tây
Đơn vị ký kết Đại học Huế và Học viện Sư phạm Quảng Tây
Nội dung ký kết

- Trao đổi học thuật

- Trao đổi sinh viên/giảng viên

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 25/10/2018
Thời gian có hiệu lực 25/10/2018 - 25/10/2023
Người ký Bên A: Nguyen Quang Linh
Bên B: Hiệu trưởng SPQT
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 Scan_cua_An.pdf