Tên văn bản ký kết ĐH QG Kyungpook - 4.2018
Đơn vị ký kết Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Kyungpook
Nội dung ký kết

Thỏa thuận về chương trình trao đổi sinh viên

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 11/04/2018
Thời gian có hiệu lực 11/04/2018 - 10/04/2023
Người ký Bên A: Bảo Khâm
Bên B: Sang-Dong Kim
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 ĐH QG Kyungpook - 4.2018.pdf