Tên văn bản ký kết MOU với ĐH KHKT Quảng Tây- TQ 11.2018
Đơn vị ký kết Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Khoa học kỹ thuật Quảng Tây
Nội dung ký kết

Thỏa thuận hợp tác giáo dục thường niên giai đoạn 2018 - 2023

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 16/11/2018
Thời gian có hiệu lực 16/11/2018 - 15/11/2023
Người ký Bên A: Bảo Khâm
Bên B: Lý Tư Mẫn
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 MOU với ĐH KHKT Quảng Tây- TQ 11.2018.pdf