Tên văn bản ký kết MOU với ĐH QT Sapporo, Nov. 2018
Đơn vị ký kết Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Sapporo
Nội dung ký kết

Thỏa thuận hợp tác và trao đổi học thuật

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 16/11/2018
Thời gian có hiệu lực 16/11/2018 - 15/11/2023
Người ký Bên A: Bảo Khâm
Bên B: Yutaka Yogo
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 MOU với ĐH QT Sapporo, Nov. 2018.pdf