Tên văn bản ký kết MOU với HVSP Quảng Tây 8.2018
Đơn vị ký kết Trường Đại học Ngoại ngữ và Học viện Sư phạm Quảng Tây
Nội dung ký kết

Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 27/08/2018
Thời gian có hiệu lực 27/08/2018 - 26/08/2023
Người ký Bên A: Bảo Khâm
Bên B: Li ChuanQi
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 MOU với HVSP Quảng Tây 8.2018.pdf