Tên văn bản ký kết MOU với Đại học Aveiro, Bồ Đào Nha
Đơn vị ký kết Đại học Huế và Đại học Aveiro
Nội dung ký kết

- Trao đổi học thuật

- Trao đổi giảng viên / sinh viên

- Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ

- Hợp tác nghiên cứu khoa học

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 15/05/2018
Thời gian có hiệu lực 15/05/2018 - 14/05/2023
Người ký Bên A: Nguyen Quang Linh
Bên B: Dr Paulo Jorge Ferreira
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 MOU_Aveiro.pdf