Tên văn bản ký kết MOU với IMC University of Applied Sciences Krems (Austria)
Đơn vị ký kết Đại học Huế và IMC University of Applied Sciences Krems (Austria)
Nội dung ký kết

- Trao đổi học thuật

- Hợp tác nghiên cứu

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 20/12/2018
Thời gian có hiệu lực 20/12/2018 - 19/12/2023
Người ký Bên A: Nguyen Quang Linh
Bên B: Dr. Karl C.Ennsfellner
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 MOU_IMC.pdf