Tên văn bản ký kết MOỤ với Philippines Normal University
Đơn vị ký kết Đại học Huế và Philippines Normal University
Nội dung ký kết

- Trao đổi học thuật

- Hợp tác nghiên cứu

- Hợp tác tổ chức hội thảo

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 20/12/2018
Thời gian có hiệu lực 20/12/2018 - 19/12/2023
Người ký Bên A: Nguyen Quang Linh
Bên B: Dr. Ma. Antoinette C. Montealegre
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 MOU_PNU.pdf