Tên văn bản ký kết Memorandum of Agreement Student and Research Exchange Projects between University of Foreign Languages, Hue University and Hokkaido University of Education
Đơn vị ký kết Trường Đại học Ngoại ngữ và Hokkaido University of Education
Nội dung ký kết

- Trao đổi sinh viên và công nhận tín chỉ lẫn nhau

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 26/06/2018
Thời gian có hiệu lực 26/06/2018 -
Người ký Bên A: TS. Bảo Khâm
Bên B: GS. Haruo Jaana
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 MOU với ĐHSP Hokkaido 6.2018.pdf