Tên văn bản ký kết Agreement on student exchange và MOU
Đơn vị ký kết Đại học Huế và Đại học Pukyong
Nội dung ký kết

- Trao đổi sinh viên

- Trai đổi học thuật/ bài báo khoa học

- Hợp tác nghiên cứu

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 20/02/2019
Thời gian có hiệu lực 20/02/2019 - 19/02/2024
Người ký Bên A: Nguyen Quang Linh
Bên B: Dr.Young Seup Kim
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 Pukyong_MOU.pdf