Tên văn bản ký kết MOU với Đại học Northern Kentucky
Đơn vị ký kết Đại học Huế và Đại học Northern Kentucky
Nội dung ký kết

- Trao đổi sinh viên/ giảng viên

- Hợp tác nghiên cứu

- Chương trình liên kết

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 23/01/2019
Thời gian có hiệu lực 23/01/2019 - 22/01/2024
Người ký Bên A: Nguyen Quang Linh
Bên B: Dr. Ashish K. Vaidya
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 Scan_An.pdf