Tên văn bản ký kết MOU với Trunojoyo
Đơn vị ký kết Đại học Huế và Đại học Trunojoyo
Nội dung ký kết

- Hợp tác trao đổi sinh viên và giảng viên và cán bộ hành chính

- Hợp tác nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo quốc tế

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 28/02/2019
Thời gian có hiệu lực 28/02/2019 - 28/02/2024
Người ký Bên A: Nguyen Quang Linh
Bên B: Dr. Muh Syarif
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 MOU_Trunojoyo.pdf