Tên văn bản ký kết MOU với KREMS (Áo)
Đơn vị ký kết Đại học Huế và Đại học khoa học Ứng dụng IMC, Krems
Nội dung ký kết

- Trao đổi sinh viên và giảng viên

- Hợp tác nghiên cứu học thuật

- Tổ chức hội thảo

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 16/04/2019
Thời gian có hiệu lực 17/04/2019 - 16/04/2024
Người ký Bên A: Nguyen Quang Linh
Bên B: Dr. Heinz Boyer
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 12042019.pdf