Đơn vị ký kết
Chọn quốc gia:
Tên văn bản Ngày ký kết Ký kết với Quốc gia Nội dung ký kết
MOU với KREMS (Áo) 16/04/2019 Đại học khoa học Ứng dụng IMC, Krems Áo - Trao đổi sinh viên và giảng viên - Hợp tác nghiên cứu học thuật - Tổ chức hội thảo
MOU với Trunojoyo 28/02/2019 Đại học Trunojoyo Indonesia - Hợp tác trao đổi sinh viên và giảng viên và cán bộ hành chính - Hợp tác nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo quốc tế
Agreement on student exchange và MOU 20/02/2019 Đại học Pukyong Hàn Quốc - Trao đổi sinh viên - Trai đổi học thuật/ bài báo khoa học - Hợp tác nghiên cứu
MOU với Đại học Northern Kentucky 23/01/2019 Đại học Northern Kentucky Hoa Kỳ - Trao đổi sinh viên/ giảng viên - Hợp tác nghiên cứu - Chương trình liên kết
MOU với IMC University of Applied Sciences Krems (Austria) 20/12/2018 IMC University of Applied Sciences Krems (Austria) Áo - Trao đổi học thuật - Hợp tác nghiên cứu
MOỤ với Philippines Normal University 20/12/2018 Philippines Normal University Philippines - Trao đổi học thuật - Hợp tác nghiên cứu - Hợp tác tổ chức hội thảo
MOA Đại học Phần Lan và ĐHH 26/11/2018 Finland University Phần Lan Thỏa thuận dịch vụ đào tạo
MOU ĐHH và ĐH Gifu 12/11/2018 Đại học Gifu Nhật Bản - Trao đổi học thuật - Trao đổi giảng viên/sinh viên - Hợp tác hội thảo, nghiên cứu khoa học
Agreement on student and faculty exchanges 12/11/2018 Đại học Gifu Nhật Bản - Trao đổi sinh viên và giảng viên
MOU với học viện Sư phạm Quảng Tây 25/10/2018 Học viện Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc - Trao đổi học thuật - Trao đổi sinh viên/giảng viên
Agreement for Academic Exchange between Sciences Po Lille and Hue University 08/10/2018 Sciences Po Lille Pháp In pursuit of their mutual interests in the fields of education and research and as a contribution to the general goal of international understanding
MOA với Đại học Pangasinan State 17/09/2018 Đại học Pangasinan State Philippines - Hợp tác soạn thảo bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học của 2 trường
MOU Sciences Po Lille 13/06/2018 Sciences Po Lille Pháp - Trao đổi sinh viên/ giảng viên - Hợp tác nghiên cứu khoa học - Đồng tổ chức hội thảo, seminar
MOU với đại học Cergy-Pontoise 11/06/2018 Đại học Cergy-Pontoise Pháp -Trao đổi học thuật -Trao đổi sinh viên -Trao đổi giảng viên -Hợp tác nghiên cứu
MOU với Đại học Aveiro, Bồ Đào Nha 15/05/2018 Đại học Aveiro Bồ Đào Nha - Trao đổi học thuật - Trao đổi giảng viên / sinh viên - Chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ - Hợp tác nghiên cứu khoa học
MOU between Sciences Po Lille and Hue University 10/04/2018 Sciences Po Lille Pháp Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị trong lĩnh vực học thuật
MOU between Uppsala University, Sweden and Hue University, Vietnam 01/09/2017 Uppsala University Thụy Điển Thỏa thuận chung về: - Trao đổi cán bộ giảng dạy, nghiên cứu - Hợp tác đào tạo đại học và sau đại học - Trao đổi thông tin và tài liệu học thuật - Liên kết tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học - Các chương trình trao đổi và hợp tác khác hai bên quan tâm
MOU between University College of Northern Denmark and Hue University 30/08/2017 University College of Northern Denmark Đan Mạch Biên bản ghi nhớ về: - Trao đổi cán bộ, giảng viên - Hợp tác nghiên cứu và đào tạo - Trao đổi ấn phẩm, hợp tác tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các chương trình trao đổi văn hóa - Triển khai các hoạt động hộ tác hia bên quan tâm
MOU on Collaboration and Partnership between Hue University at Hue city (Vietnam) and Finland University (Finland) 28/08/2017 Finland University Phần Lan Thỏa thuận về trao đổi giảng viên, sinh viên, liên kết đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học, ...
Cooperation Agreement between Hue University and Ghent University (Faculty of Bioscience Engineering) 23/08/2017 Ghent University Bỉ Thỏa thuận hợp tác về trao đổi cán bộ, sinh viên và nghiên cứu khoa học
MOU on Academic Cooperation between Hue University, Vietnam and Kalasin University, the Kingdom of Thailand 03/03/2017 Kalasin University Thái Lan Thỏa thuận chung về hợp tác trao đổi học thuật
MOU với Đại học Pitzer 10/01/2017 Đại học Pitzer Hoa Kỳ - Trao đổi sinh viên / giảng viên - Hợp tác học thuật
MOU DIT và Đại học Huế 15/09/2016 Dublin Institute of Technology Ai Len - Thỏa thuận trao đổi giảng viên, nhà nghiên cứu và cán bộ nghiên cứu và hành chính - Thực hiện các dự án nghiên cứu hợp tác - Thực hiện các bài giảng và tổ chức thảo luận chuyên đề - Trao đổi thông tin và tài liệu học thuật - Xây dựng và thực hiện các chương trình nghiên cứu và học tập trực tuyến dành cho người học toàn cầu - Thúc đẩy hợp tác học thuật khác dựa trên thỏa thuận của hai bên
MOU với Đại học Tottori 23/03/2016 Đại học Tottori Nhật Bản - Trao đổi cán bộ giảng dạy và học giả nghiên cứu - Trao đổi sinh viên đại học và sau đại học - Trao đổi tài liệu khoa học - Phối hợp tổ chức các hoạt động hội thảo..
MOU between Minh Chi University of Technology, Taiwan and Hue University, Vietnam on Academic and Research Collaboration 12/10/2015 Ming Chi University Đài Loan Thỏa thuận chung về: - Trao đổi cán bộ và sinh viên tham gia các chương trình học tập và nghiên cứu; - Trao đổi học giả thuyết giảng và chia sẻ kinh nghiệm; - Thúc đẩy các hoạt động hợp tác nghiên cứu và xuất bản; - Trao đổi thông tin và kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực hai bên quan tâm; - Trao đổi học giả khách mời tham gia hội nghị và hội thảo.