Đơn vị ký kết
Chọn quốc gia:
Tên văn bản Ngày ký kết Ký kết với Quốc gia Nội dung ký kết
MOU với ĐH KHKT Quảng Tây- TQ 11.2018 16/11/2018 Đại học Khoa học kỹ thuật Quảng Tây Trung Quốc Thỏa thuận hợp tác giáo dục thường niên giai đoạn 2018 - 2023
MOU với ĐH QT Sapporo, Nov. 2018 16/11/2018 Đại học Sapporo Nhật Bản Thỏa thuận hợp tác và trao đổi học thuật
MOU với HVSP Quảng Tây 8.2018 27/08/2018 Học viện Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc Ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
Memorandum of Understanding 05/07/2018 The University of Queesland (ELI) Úc Trao đổi giảng viên, học viên cao học, sinh viên; tổ chức các khóa học ngắn hạn cho sinh viên; tổ chức các hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề; phối hợp nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng.
Memorandum of Agreement Student and Research Exchange Projects between University of Foreign Languages, Hue University and Hokkaido University of Education 26/06/2018 Hokkaido University of Education Nhật Bản - Trao đổi sinh viên và công nhận tín chỉ lẫn nhau
ĐH QG Kyungpook - 4.2018 11/04/2018 Đại học Kyungpook Hàn Quốc Thỏa thuận về chương trình trao đổi sinh viên
MOU - Cengage Learning 01- 2018 10/01/2018 Cengage Learning Singapore Hỗ trợ giảng viên nghiên cứu liên quan đến giáo trình LIFE
GIA NHẬP THÀNH VIÊN MẠNG LƯỚI SAKURA 09/12/2015 THE JAPAN FOUNDATION,VIETNAM Nhật Bản Gia nhập thành viên mạng lưới Sakura.
BẢN GHI NHỚ 16/11/2015 RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ISAN Lào Hợp tác về văn hóa giáo dục, trao đổi cán bộ, sinh viên và nghiên cứu khoa học.
HỢP ĐỒNG ỦY THÁC 04/11/2015 DAIWA ACADEMY Nhật Bản Hợp tác tuyển sinh và đào tạo.
ACADEMIC EXCHANGE AGREEMENT 06/08/2015 Graduate Institute for Entrepreneurial Studies Nhật Bản Hợp tác về lĩnh vực giáo dục và văn hóa.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 10/06/2015 College of Arts&Sciences-University of Washington Hoa Kỳ Hợp tác trên lĩnh vực giao lưu văn hóa, giáo dục, khoa học...
Bản ghi nhớ hợp tác 22/05/2015 Trường Đại học Ngoại ngữ Busan Hàn Quốc Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và văn hóa.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 05/05/2015 NIPPON SKILLED VOLUNTEERS ASSOCIATION Nhật Bản Điều phối tình nguyện viên đến giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ.
Văn bản hợp tác giáo dục 21/04/2015 College of Arts&Sciences-University of Washington Hoa Kỳ trao đổi hợp tác về giáo dục, trao đổi nghiên cứu, cán bộ và sinh viên giữa hai trường
Văn bản hợp tác giáo dục 24/03/2015 Musashino University Nhật Bản Hợp tác về văn hóa giáo dục, trao đổi cán bộ, sinh viên và nghiên cứu khoa học
Văn bản hợp tác giáo dục 19/03/2015 ABK College Nhật Bản Hỗ trợ sinh viên Đại học Ngoại ngữ sang học tiếng Nhật tại ABK College
Hợp đồng hợp tác giáo dục 19/03/2015 Trường Trung Học Phổ Thông Kanto Kokusai Nhật Bản Chương trình giao lưu học tập tại Việt Nam.
Thỏa thuận hợp tác giáo dục và đào tạo 19/03/2015 ABK College Nhật Bản Hỗ trợ tiếp nhận sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đến học tại Học viện ABK, Nhật Bản
Bản ghi nhớ 23/01/2015 Dongguk University Hàn Quốc Hợp tác về các chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa và giáo dục.
Văn bản hợp tác giáo dục 16/01/2015 Mukdawittayanukul school Thái Lan Trao đổi hợp tác các hạng mục văn hóa giáo dục, đào tạo tiếng Việt cho sinh viên phía Thái Lan
Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO 09/03/2011 Thỏa thuận hợp tác về giáo dục và đào tạo
Trung tâm Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc 02/03/2011 Thỏa thuận hợp tác về giáo dục & đào tạo, tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ Tiếng Trung
MOU between Hue University College of Foreign Languages and University of California, Riverside 30/05/2006 University of California Hoa Kỳ - Thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và giáo dục,- Trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên