Đến học tại:
Họ và tên Thuộc đơn vị Thời gian học Nguồn kinh phí Nơi đến học tập
Phan Thi Thao Phuong Đại học Huế 05/02/2018 - 05/06/2018 Share tài trợ Diponegoro University
Ho Thi Minh Duc Đại học Huế 05/02/2018 - 15/06/2018 Share tài trợ Tomas Bata University
Nguyen Chau Bao Nhi Đại học Huế 01/02/2018 - 09/07/2018 Share tài trợ University of Groningen
Ho Thi Hoai An Đại học Huế 10/01/2018 - 06/06/2018 Share tài trợ University of Santo Tomas
Nguyen Thi Nhat Ly Đại học Huế 27/12/2017 - 15/05/2018 Share tài trợ Đại học Payap
Tran Ngoc Quynh Phuong Đại học Huế 27/12/2017 - 15/05/2018 Share tài trợ Đại học Payap
Do Huu Hoang Dat Trường Đại học Nghệ thuật 18/09/2017 - 31/01/2018 Share tài trợ Tomas Bata University
Duc Thi Minh Ho Đại học Huế 05/09/2017 - 15/01/2018 Share tài trợ The National University of Malaysia
Ngo Thi Lien Huong Đại học Huế 01/09/2017 - 02/02/2018 Share tài trợ University of Groningen
Tran Thi Hoang Nguyen Đại học Huế 27/07/2017 - 05/12/2017 Share tài trợ Đại học Payap
Huyen Thi Xuan Truong Đại học Huế 10/02/2017 - 26/06/2017 Share tài trợ The National University of Malaysia
Thu Nhi Truong Đại học Huế 01/01/2017 - 16/05/2017 Share tài trợ Đại học Payap
Nhi Hao Do Đại học Huế 01/01/2017 - 16/05/2017 Share tài trợ Đại học Payap
Nguyễn Khánh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/02/2017 Học bổng Đại học Porto
Huyền Tôn Nữ Qúy Trân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 30/06/2017 Học bổng Đại học Porto
Nguyễn Ngô Uyên Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/07/2017 Học bổng Chonbuk National University
Lê Thị Thảo Ngân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/07/2017 Tự túc Yamanashi Gakuin University
Võ Thị Minh Phú Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/09/2017 Tự túc Yamanashi Gakuin University
Nguyễn Thị Hồng Trinh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/09/2017 Tự túc Yamanashi Gakuin University
Bùi Thị Hải Hà Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/09/2017 Tự túc Yamanashi Gakuin University
Đào Thiên Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/09/2017 Tự túc Yamanashi Gakuin University
Nguyễn Thị Ngọc Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2016 - 01/09/2017 Học bổng Yamanashi Gakuin University
TRẦN THỊ NGỌC ÁNH Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
LÊ THỊ HIỀN Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
TRẦN MINH TRƯỜNG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ HƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN HOÀNG BẢO KHANH Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ TÀI LINH Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ BÍCH LY Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ NI Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ THÚY NGA Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
TRƯƠNG MINH NGUYỆT Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ MINH NHẬT Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
CHÂU THỊ YẾN NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
DƯƠNG THỊ PHÚC Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
RƠ CHÂM PHYUR Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
TRẦN THỊ TÂM Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
HOÀNG THỊ MINH THƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
NGUYỄN THỊ THANH THIỆN Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
TRẦN THỊ MINH TÚ Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rachathani Rajabhat Univerity
Bùi An An Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 15/09/2016 Tự túc Đại học Naresuan, Thái Lan
Phạm Duy Tân Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 15/09/2016 Tự túc Đại học Naresuan, Thái Lan
Trần Thị Ngọc Diễm Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 15/09/2016 Tự túc Đại học Naresuan, Thái Lan
Nguyễn Hà Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 15/09/2016 Tự túc Đại học Naresuan, Thái Lan
NGUYỄN THỊ KIM CƯNG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
LÊ THỊ HẰNG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
Y NGAM Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 15/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
NGUYỄN THỊ THANH TÂM Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
VÕ THỊ KIM NHƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
LÊ THỊ NHƯPHỤNG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
HỒ THỊ KIM QUY Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
NGUYỄN THẢO SƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 15/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
PHAN THỊ THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
VÕ THỊ NGUYỆT THỦY Trường Đại học Ngoại ngữ 15/08/2016 - 14/09/2016 Tự túc Ubon Rajathanee University
HỒ HOÀNG NGỌC ÁNH Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
HOÀNG THỊ ĐÀO Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN HẠNH CHI Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
VÕ HỮU MẠNH CƯỜNG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
DƯƠNG THỊ THÙY GIANG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
VĂN THIỆN HOÀNG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
PHẠM THỊ MỸ HUỆ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN THỊ HUYỀN Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
MAI THỊ KHA Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
HÀ THỊ MỸ LINH Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
LÊ NGUYỄN QUỲNH LY Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN THỊ LÝ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN THỊ HẠNH NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
LÊ THỊ HỒNG NỞ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
VÕ THỊ NHƯ QUỲNH Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGÔ THỊ THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
TRƯƠNG NGỌC DIỄM THI Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
VÕ THỊ THÙY Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
PHAN THỊ THU THỦY Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN ANH THƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
DƯƠNG THỊ THƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
LÊ THÙY TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
HUỲNH THỊ THU TRÂM Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
ĐỖ THỊ MAI TRINH Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
NGUYỄN THỊ DIỄM XƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
PHAN THỊ YÊN Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
LÊ THỊ NGỌC HUYỀN Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
LÊ THỊ TRÀ MY Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
BÙI THỊ TUYẾT ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
HOÀNG KIM NGÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
ĐOÀN THỊ HUYỀN PHÚC Trường Đại học Ngoại ngữ 01/08/2016 - 31/08/2016 Tự túc Buriram Rajabhat University
TRẦN THỊ CÚC Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
PHẠM THỊ THU ĐÔNG Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
HOÀNG THỊ MỸ HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN CỬU KIM HẠNH Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
TRẦN NGỌC BẢO HOÀNG Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THÁI NHẬT MY Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
VÕ NGỌC TÙNG NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ DIỄM NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
TRẦN NHÃ QUÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
LÊ ANH THƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
HỒ THỊ THANH THÚY Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ THU TRÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
TRẦN THỊ THANH TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
TRẦN THỊ THANH TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN LÊ ANH THƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
DƯƠNG DUY THIỆN BẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 31/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ KIM ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/07/2016 - 28/08/2016 Tự túc Đại học CN Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
VŨ NGỌC MINH CHÂU Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
VÕ THỊ KIM CHI Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN THỊ HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
TRẦN THỊ THU HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN THỊ HOÀI Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN THỊ HOÀI Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN THỊ HUYỀN Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
VÕ THỊ LINH Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
VÕ THỊ LOAN Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
ĐỖ NHƯ QUỲNH Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
LƯU THỊ THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
ĐOÀN THỊ KIM TUYẾN Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
PHẠM THỊ HUYỀN TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Trường Đại học Ngoại ngữ 28/07/2016 - 30/08/2016 Tự túc Đại học Công nghệ Rajamangala, P.H Sakon Nakhon
NGUYỄN HOÀNG MỸ HẠNH Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
NGUYỄN THỊ THU HIỀN Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
ĐÀO THỊ NGÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
NGÔ HỒNG NGỌC Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
HOÀNG THỊ KHÁNH NGỌC Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
TRẦN THỊ CẨM NHUNG Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
NGUYỄN LÊ NHƯ QUỲNH Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
PHẠM THỊ THANH Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
HOÀNG LÊ NHẬT THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
HÀ PHƯƠNG THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
PHAN THỊ HỒNG THẮM Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
DƯƠNG THỊ THÚY Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
LÊ THỊ THUỲ TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
NGUYỄN THỊ TRƯỜNG XUÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
PHẠM THỊ HƯỜNG Trường Đại học Ngoại ngữ 21/07/2016 - 19/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
LƯU THỊ LAN ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 19/07/2016 - 21/08/2016 Tự túc Đại học Muban Chombueng Rajabhat
TRƯƠNG THÁI CHÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
HOÀNG KIM CƯỜNG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
PHAN CẢNH MỸ DUY Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
LÊ NGỌC HƯƠNG GIANG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ KIM HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ THIÊN NGÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
LÊ THỊ NHƯ NGỌC Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN BÍCH NGỌC Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
HUỲNH THỊ YẾN NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
VÕ ĐĂNG PHƯƠNG NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
TRƯƠNG HOÀNG BẢO NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN BÁ THÁI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
LÊ PHƯƠNG THỦY TIÊN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
LÊ NỮ HOÀNG YẾN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
LÊ THỊ PHƯỚC YÊN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Đại học Thương mại Thái Lan
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
VÕ THỊ TUYẾT ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
ĐỖ THỊ DUNG CƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ MAI CÚC Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TRÌNH THỊ DIỄM Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TRẦN THỊ HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN VÂN HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ THU HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
CAO THỊ THU HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THỊ HẰNG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
THỚI THỊ HOA Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ DIỆU LÀI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TRƯƠNG THỊ NGỌC LAN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ MỸ LỆ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TRẦN THỊ LIÊN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
PHẠM THỊ MẾN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TẠ THỊ MINH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TRẦN THỊ THÚY NGA Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
PHẠM THỊ THÚY NGA Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THI KIM NGÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
PHẠM THỊ KHÁNH NGÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN QUẾ NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ BÍCH NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN VIỆT Ý NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
CAO THỊ KIM OANH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
TRẦN THỊ PHƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN VĂN QUÝ Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN LÊ THẢO QUỲNH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN LÊ THẢO QUỲNH Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
VŨ THỊ TÂM Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THỊ THÚY Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THỊ THÚY Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ THANH THÙY Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THỊ THANH THÚY Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
HÀ THỊ HỒNG TIÊN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THỊ KIM TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
LÊ THỊ THÙY TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
MAI KHÁNH LY Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
PHÚN HỒNG TÚ VI Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
NGUYỄN THỊ MỸ YÊN Trường Đại học Ngoại ngữ 30/06/2016 - 29/07/2016 Tự túc Trường Đại học Kalasin
Nguyễn Ngọc Đức Trường Đại học Ngoại ngữ 19/06/2016 - 19/10/2016 Học bổng Trường Đại học Seongnam&Annam Hàn Quốc
Nguyễn Ngọc Đức Trường Đại học Ngoại ngữ 19/06/2016 - 16/10/2016 Học bổng Đại học Seongnam & Annam Hàn Quốc
Trần Nguyễn Minh Hiền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2018 Tự túc Học viện Nhật ngữ Daiwa
Trần Phương Trâm Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2018 Tự túc Học viện Nhật ngữ Daiwa
Huỳnh Thị Thảo Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2018 Tự túc Học viện Nhật ngữ Daiwa
Ngô Thị Cát Tường Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2018 Tự túc Học viện Nhật ngữ Daiwa
Nguyễn Thị Thanh Thanh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2018 Tự túc Học viện Nhật ngữ Daiwa
Đặng Thanh Hùng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/03/2017 Học bổng Đại học Ibaraki Christian
Hồ Ngọc Quỳnh Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2017 Học bổng Đại học Ibaraki Christian
Trương Thị Diệu Minh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2017 Tự túc Đại học Nagaoka
Phan Huỳnh Thùy Dương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2016 - 01/04/2017 Tự túc Đại học Nagaoka
TRẦN THỊ AN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ KIỀU ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN THỊ THU HÀ Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HỒ THỊ NGỌC HÂN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
ĐẶNG THỊ HOÀI Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÂM THỊ ÁI LINH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÂM THỊ ÁI LINH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ KIM LY Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ THANH MỸ Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ DIỆU NA Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ THANH NGA Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
PHAN THỊ MINH NGUYỆT Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ ÁI NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
PHAN THỊ QUỲNH NHI Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HỒ THỊ KIỀU OANH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ PHÚC Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
A RAT SOM Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ SƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN THỊ THANH TÂM Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
DƯƠNG THỊ THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HỒ THỊ PHƯƠNG THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TÔN NỮ HOÀNG MINH THI Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ HOÀI THU Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TÔN NỮ THỊ THÙY Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HOÀNG THỊ HẢI TRIỀU Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ HOÀI TRINH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
DƯƠNG THỊ NHƯ YẾN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ HỒNG ANH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
ĐÀM ĐỨC ĐẠT Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ NGỌC DIỆP Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LƯU THỊ HẢI Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NÔNG THỊ BÍCH HẬU Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HUỲNH THỊ HỒNG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN VŨ LIỄU Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
ĐỖ THỊ CẨM LY Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ THANH MAI Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ NHẬT MINH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HỒ THỊ HỒNG MƠ Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ DIỄM MY Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ NAY Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
BÙI ÁNH NGUYỆT Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HỒ THỊ NHƯ Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN THỊ KIỀU OANH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ THANH PHƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ THU THẢO Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN THỊ THIỆN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
TRẦN THỊ THIỆN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
PHẠM THỊ THƯƠNG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ TÌNH Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
A TINH TOÀN Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
LÊ THỊ HUYỀN TRÂM Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN DIỆU TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ DIỆU TRANG Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
DƯƠNG THỊ TUẤT Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
HOÀNG THỊ HÂN VY Trường Đại học Ngoại ngữ 17/03/2016 - 11/04/2016 Tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trần Nguyễn Trúc Ly Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2016 - 01/02/2016 Học bổng Chonbuk National University
Nguyễn Trần Tịnh Lạc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2016 - 01/02/2017 Học bổng Chonbuk National University
Võ Thị Đào Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2016 - 01/02/2017 Học bổng Chonbuk National University
Nguyễn Thị Hằng Ni Trường Đại học Ngoại ngữ 02/02/2016 - 01/02/2017 Tự túc Dongguk University
Lương Thị Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2016 - 01/02/2017 Tự túc Dongguk University
Nguyễn Thị Hà Uyên Trường Đại học Ngoại ngữ 09/12/2015 - 02/02/2016 Học bổng Lotus «Đơn vị chưa xác định»
Nguyễn Thị Thu Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 09/12/2015 - 09/01/2016 Tự túc «Đơn vị chưa xác định»
HOÀNG THỊ PHƯƠNG TRINH 29/11/2015 - 09/12/2015 Tổ chức Discover Football «Đơn vị chưa xác định»
Dương Trí Đức Trường Đại học Ngoại ngữ 09/10/2015 - 01/09/2016 Học bổng «Đơn vị chưa xác định»
Nguyễn Thị Nga Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/09/2016 Học bổng Đại học Saitama
Nguyễn Minh Thư Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/10/2016 Học bổng Đại học Musashino
Phan Thị Bảo Trân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/08/2016 Học bổng Đại học Ibaraki
Tôn Nữ Hương Qúy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/08/2016 Học bổng Đại học Ibaraki
Nguyễn Hữu Huy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/09/2016 Học bổng Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản
Lê Quang Vinh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/09/2016 Học bổng Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản
Trần Huyền Bích Hảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/10/2015 - 01/09/2016 Học bổng Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản
Trần Ngọc Anh Thư Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/08/2017 Tự túc Trường Đại học Ngoại ngữ Busan
Phạm Thị Tuyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/08/2016 Học bổng Chonbuk National University
Lê Thị Thu Hà Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/08/2016 Học bổng Chonbuk National University
Lê Thị Mai Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/08/2016 Học bổng Chonbuk National University
Lê Thị Hoài Thương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/07/2016 Tự túc HỌC VIỆN SƯ PHẠM NGỌC LÂM
Lê Thị Lan Chi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/07/2016 Tự túc HỌC VIỆN SƯ PHẠM NGỌC LÂM
Ngô Thị Ngọc Oanh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/07/2016 Tự túc HỌC VIỆN SƯ PHẠM NGỌC LÂM
Nguyễn Phương Nhật Linh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/07/2016 Học bổng HỌC VIỆN SƯ PHẠM NGỌC LÂM
Mai Huyền Tường Vy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/07/2016 Tự túc HỌC VIỆN SƯ PHẠM NGỌC LÂM
Đồng Thị Lệ Quyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/07/2016 Tự túc HỌC VIỆN SƯ PHẠM NGỌC LÂM
Nguyễn Thị Thu Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/09/2016 Tự túc «Đơn vị chưa xác định»
Nguyễn Thị Trà Giang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/09/2016 Học bổng Đại học Kumamoto
Lê Văn Hải Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/09/2016 Học bổng Đại học Musashino
Hoàng Thị Lan Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/09/2016 Học bổng Yamanashi Gakuin University
Ngô Xuân Biên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/06/2016 Học bổng Viện tiếng Nga mang tên A.X Puskin
Dương Thị Ngọc Hằng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/09/2015 - 01/09/2016 Học bổng Yamanashi Gakuin University
Võ Thị Phương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2015 - 01/07/2016 Tự túc Đại học Nagaoka
Nguyễn Thị Hải Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2015 - 01/07/2016 Tự túc Đại học Nagaoka
Lưu Thị Hồng Ly Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2015 - 01/07/2016 Tự túc Đại học Nagaoka
Hoàng Thị Liên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2015 - 01/07/2016 Tự túc Đại học Nagaoka
Đậu Thị Duyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/07/2015 - 01/07/2016 Tự túc Đại học Nagaoka
Nguyễn Thị Minh Đức Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Nguyễn Thị Được Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2015 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Nguyễn Thị Được Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Mai Thị Kiều Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Phạm Hồng Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Lê Nguyễn Thị Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Trần Thị Hồng Minh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Quách Thị Diệu My Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/04/2016 Tự túc ĐẠI HỌC YAMANASHI
Hoàng Thị Lệ Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 01/03/2016 Học bổng Đại học Ibaraki Christian
Hoàng Thị Tường Vy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/04/2015 - 02/03/2016 Học bổng Đại học Ibaraki Christian
Lê Thị Lan Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
ZơRâm Thị Thu Hằng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lê Thị Mỹ Hạnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lại Thị Hòa Hiệp Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lê Thị Khánh Hòa Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 Đại học Quốc gia Lào
Phạm Xuân Hoàng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 Đại học Quốc gia Lào
Trần Thị Hồng Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hiền Thị Thu Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hoàng Thị Xuân Hương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lương Thị Ly Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Võ Thị Thu Huyền Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Lài Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Mai Thị Kim Liên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Kim Liên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lê Như Bảo Lộc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Mãi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đỗ Thị Thúy Mẫn Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hồ Thị Na Na Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Huỳnh Thị Ni Na Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Ny Na Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đặng Thị Nga Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Tuyết Nga Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
ZơRâm Thị Ngân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Huỳnh Tuyết Ngọc Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hồ Thị Nguyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trần Thị Thảo Nguyên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đinh Thị Thu Nguyệt Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Võ Trần Thanh Nhã Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đào Quang Uyển Nhi Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lê Thị Hồng Ni Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Mai Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Kim Quy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Văn Quý Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trần Thủy Khánh Quỳnh Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Sương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Bùi Thị Minh Tâm Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đặng Lê Thị Thanh Tâm Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đặng Thị Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hồ Thị Loan Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Ngô Phương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trần Thị Phương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trần Thị Phương Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hồ Thị Thoa Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Dương Thị Thu Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Thanh Thúy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Huỳnh Thị Thùy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trịnh Thị Lệ Thùy Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Cao Thị Tiến Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lê Thị Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Huyền Trang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Lê Anh Trung Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Viên Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Trương Văn Vũ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Hoàng Thị Như Ý Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Nguyễn Thị Thanh Nhã Trường Đại học Ngoại ngữ 01/03/2015 - 31/03/2015 tự túc Đại học Quốc gia Lào
Đặng Thanh Nguyên Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Đại học Dongguk
Nguyễn Trần Thanh Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Đại học Dongguk
Bùi Thị Thúy Ngân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Đại học Dongguk
Trần Thị Huệ Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Đại học Dongguk
Phan Nhã Bích Phương Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Đại học Dongguk
Hoàng Thị Vân Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Chonbuk National University
Nguyễn Hoàng Thảo Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Chonbuk National University
Đặng Thị Thu Giang Trường Đại học Ngoại ngữ 01/02/2015 - 01/02/2016 Học bổng Chonbuk National University