Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình tiên tiến ngành Vật lý
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Sư phạm
Loại hình đào tạo Đại học
Các bên thực hiện

Đại học Sư phạm - Đại học Huế và Đại học Virginia-Hoa Kỳ

Đơn vị cấp bằng -
Thời gian thực hiện Từ 2007
Hình thức tổ chức đào tạo

Tổ chức các lớp VLTT khóa 1,2,3,4 tại ĐH Sư phạm - Đại học Huế và mời các Giáo sư quốc tế đến dạy

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan