Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình Kỹ sư quốc gia Val de Loire
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Sư phạm
Loại hình đào tạo Đại học
Các bên thực hiện

Đại học Sư phạm - Đại học Huế và Đại học Kỹ sư quốc gia Val de Loire

Đơn vị cấp bằng ĐH Kỹ sư quốc gia Val de Loire -
Thời gian thực hiện Từ 2009
Hình thức tổ chức đào tạo

Đào tạo năm thứ 1,2 tại ĐH Sư Phạm Huế, xét chọn sinh viên để đào tạo năm 3,4,5 tại ĐH Kỹ sư quốc gia Val de Loire, Pháp

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan