Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Điều dưỡng của trường ĐH Y dược, Đại học huế và ĐH Khon Kaen, Thái Lan
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Y Dược
Loại hình đào tạo Thạc sĩ
Các bên thực hiện

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Điều dưỡng của trường ĐH Y dược, Đại học huế và ĐH Khon Kaen, Thái Lan

Đơn vị cấp bằng Khon Kaen University - Thái Lan
Thời gian thực hiện Từ 2017 - 2019
Hình thức tổ chức đào tạo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Điều dưỡng của trường ĐH Y dược, Đại học huế và ĐH Khon Kaen, Thái Lan

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan