Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình Thạc sĩ ngành Vật lý, Toán học
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Sư phạm
Loại hình đào tạo Thạc sĩ
Các bên thực hiện

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và trường ĐH Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan

Đơn vị cấp bằng Trường Đại học Quốc gia Chiao Tung - Đài Loan
Thời gian thực hiện Từ 2017 - 2023
Hình thức tổ chức đào tạo

1+1

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan