Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình Thạc sĩ kép ngành Vật lý, Hóa học
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Sư phạm
Loại hình đào tạo Thạc sĩ
Các bên thực hiện

- Trường Đại học Sư phạm , Đại học Huế

- Đại học Chiao Tung, Đài Loan

Đơn vị cấp bằng Trường Đại học Sư phạm - Việt Nam
Thời gian thực hiện Từ 2017 - 2027
Hình thức tổ chức đào tạo

Đào tạo liên kết

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan