Tiếng Việt | Français   rss
Web link
Professors
Chose unit: 

LIST OF PROFESSOR / ASSOCIATE PROFESSOR / DOCTOR (Hue University's Head office)

The number of Professor: 0
The number of Associate Professor: 7
The number of Doctor: 21
No Fullname Title Degree
1 Nguyễn Chí Bảo Doctor
2 Hoàng Tịnh Bảo Doctor
3 Huỳnh Văn Chương Associate Professor Doctor
4 Nguyễn Duân Associate Professor Doctor
5 Đỗ Thị Xuân Dung Doctor
6 Nguyễn Thị Thu Hà Doctor
7 Lê Nam Hải Doctor
8 Nguyễn Công Hào Doctor
9 Nguyễn Khắc Hoàn Associate Professor Doctor
10 Đỗ Mạnh Hùng Doctor
11 Nguyễn Xuân Huy Doctor
12 Nguyễn Văn Huy Doctor
13 Trần Trung Hỷ Doctor
14 Phạm Thế Kiên Doctor
15 Phạm Khắc Liệu Associate Professor Doctor
16 Nguyễn Quang Linh Associate Professor Doctor
17 Bùi Văn Lợi Doctor
18 Nguyễn Thị Kim Ngân Associate Professor Doctor
19 Võ Viết Minh Nhật Associate Professor Doctor
20 Hoàng Kim Toản Doctor
21 Trương Quý Tùng Doctor

Web link
×