Tiếng việt   rss
School of Physical Education
Web link
School of Physical Education

 

 

Full name   : Bui Hoang Phuc
Position      : Dean
Telephone  : 84.054.3817.069
Email  : nguyengang.gdtc@hueuni.edu.vn

   

 

 

 

Full name   : Doan Dung
Position      : Vice Dean
Telephone  : 84.054.3.938.664
Email          :doandungtien@hueuni.vn

 

 

Web link
Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ