English  rss
Liên kết
25 nhà giáo Đại học Huế được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013  (06-11-2013)

Ngày 04/11/2013, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đã có quyết định số 148/QĐ-HĐCDGSNN công nhận các nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2013, trong số đó Đại học Huế có 02 Giáo sư và 23 Phó Giáo sư (01 Phó Giáo sư trẻ được công nhận đạt tiêu chuẩn trước 40 tuổi), nâng tổng số Giáo sư, Phó Giáo sư của Đại học Huế lên con số 189. 

 

 

Danh sách Giáo sư, Phó Giáo sư được công nhận đạt chuẩn năm 2013:

 

TT

Họ 

 Tên

Chuyên ngành

Đơn vị

Chức danh

1        

Trần Thái

Hòa

Hóa học

Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

Giáo sư

2        

Nguyễn Hoàng

Lộc

Sinh học

TT ươm tạo và CG Công nghệ, Đại học Huế

Giáo sư

3        

Dư Thanh

Hằng

Chăn nuôi

Trường ĐH  Nông lâm, Đại học Huế

Phó Giáo sư

4        

Nguyễn Hữu

Văn

Chăn nuôi

Trường ĐH  Nông lâm, Đại học Huế

Phó Giáo sư

5        

Nguyễn Mậu

Hân

Công nghệ thông tin

Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

Phó Giáo sư

6        

Trần Ngọc

Tuyền

Hóa học

Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

Phó Giáo sư

7        

Đoàn Đức

Lương

Luật học

Khoa Luật, Đại học Huế

Phó Giáo sư

8        

Nguyễn Văn

Lợi

Lâm nghiệp

Trường ĐH  Nông Lâm, Đại học Huế

Phó Giáo sư

9        

Nguyễn Vĩnh

Trường

Nông nghiệp

Trường ĐH  Nông Lâm, Đại học Huế

Phó Giáo sư

10    

Lê Trọng

Sơn

Sinh học

Trường ĐH  Khoa học, Đại học Huế

Phó Giáo sư

11    

Nguyễn Văn

Đăng

Lịch sử

Trường ĐH  Khoa học, Đại học Huế

Phó Giáo sư

12    

Trương Công Huỳnh

Kỳ

Lịch sử

Trường ĐH  Sư phạm, Đại học Huế

Phó Giáo sư

13    

Phan Đức

Duy

Giáo dục học

Trường ĐH  Sư phạm, Đại học Huế

Phó Giáo sư

14    

Nguyễn Sỹ

Thư

Giáo dục học

Trường ĐH  Sư phạm, Đại học Huế

Phó Giáo sư

15    

Phan Văn

Thiện

Toán học

Trường ĐH  Sư phạm, Đại học Huế

Phó Giáo sư

16    

Trần Xuân

Bình

Xã hội học

Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

Phó Giáo sư

17    

Hoàng Hữu

Hòa

Vật lý

Đại học Huế

Phó Giáo sư

18    

Đinh Như

Thảo

Vật lý

Trường ĐH  Sư phạm, Đại học Huế

Phó Giáo sư

19    

Lê Văn

Tuất

Vật lý

Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế

Phó Giáo sư

20    

Chuyển

Y học

Trường ĐH  Y Dược, Đại học Huế

Phó Giáo sư

21    

Nguyễn Thị

Cự

Y học

Trường ĐH  Y Dược, Đại học Huế

Phó Giáo sư

22    

Lê Mạnh

Y học

Trường ĐH  Y Dược, Đại học Huế

Phó Giáo sư

23    

Hoàng Viết

Thắng

Y học

Trường ĐH  Y Dược, Đại học Huế

Phó Giáo sư

24    

Hà Thị Minh

Thi

Y học

Trường ĐH  Y Dược, Đại học Huế

Phó Giáo sư

25    

Hoàng Thị Thủy

Yên

Y học

Trường ĐH  Y Dược, Đại học Huế

Phó Giáo sư

 

AH

Liên kết
Hệ thống Thông tin quản lý Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ Thông tin thủ tục hành chính Đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học Hệ thống thông tin Sau đại học CSDL khoa học Hệ thống Tạp chí Khoa học - Đại học Huế Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Hộp thư điện tử 1 Hộp thư điện tử 2 Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế IUC VLIR NETWORK VIETNAM