English  rss
Liên kết
Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học năm 2012  (23-02-2012)

 

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2012 dự kiến là 11.082 sinh viên, gồm 10.682 sinh viên trình độ đào tạo đại học cho 98 ngành học tại các trường thành viên (trong đó có 132 chỉ tiêu đào tạo liên kết với nước ngoài, 100 chỉ tiêu đào tạo theo chương trình tiên tiến không tổ chức thi tuyển) và 400 sinh viên đào tạo trình độ cao đẳng cho 5 ngành học tại Trường đại học Nông Lâm.

 

Chỉ tiêu tuyển sinh của từng Trường đại học thành thành viên, Khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị như sau: 

 

- Trường Đại học Khoa học: 1.500 SV - Chi tiết xem tại đây!

 

- Trường Đại học Sư phạm: 1.882 SV 

 

- Trường Đại học Y Dược: 1.380 SV 

 

- Trường Đại học Nông Lâm: 1.950 SV 

 

- Trường Đại học Kinh tế: 1.560 SV

 

- Trường Đại học Nghệ thuật: 210 SV

 

- Trường Đại học Ngoại ngữ: 1000 SV

 

- Khoa Giáo dục Thể chất: 250 SV

 

- Khoa Du lịch: 550 SV

 

- Khoa Luật: 600 SV

 

- Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị: 200 SV

 

 Chi tiết thông báo xem trong file đính kèm.


Liên kết
Hệ thống Thông tin quản lý Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ Thông tin thủ tục hành chính Đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học Hệ thống thông tin Sau đại học CSDL khoa học Hệ thống Tạp chí Khoa học - Đại học Huế Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Hộp thư điện tử 1 Hộp thư điện tử 2 Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế IUC VLIR NETWORK VIETNAM