English  rss
Liên kết
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 và Nghị quyết chuyên đề về khoa học công nghệ  (16-01-2014)

Ngày 15/1/2014, tại Hội trường 03 Lê Lợi, Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 8 khoá XI và nghị quyết chuyên đề về hoạt động khoa học công nghệ của Đảng bộ Đại học Huế khoá IV. Tham dự hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế; lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Đại học Huế, cán bộ có học vị giáo sư, phó giáo sư. Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng uỷ Đại học Huế năm 2014.

 

Hội nghị được nghe PGS.TS. Nguyễn Xuân Khoát, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Đại học Huế truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đề ra mục tiêu tổng quát: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và khả năng phát huy tốt tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”.

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế 

truyền đạt nội dung Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ ĐHH về khoa học công nghệ

 

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã nghe PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Huế báo cáo nghị quyết chuyên đề về hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Huế đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Đây là nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Huế khoá IV nhằm cực triển khai có hiệu quả nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học công nghệ, nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Đảng bộ Thừa Thiên Huế khoá XIV về xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học công nghệ của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

 

Mục tiêu tổng quát nghị quyết nhằm “phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ của Đại học Huế, hoàn thiện cơ chế quản lý, đổi mới tổ chức và hình thức hoạt động; xây dựng và triển khai thực hiện có kết quả các chương trình, đề tài, dự án lớn; nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm khoa học và công nghệ có giá trị, hỗ trợ tích cực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế của Đại học Huế trong nước và trên trường quốc tế, góp phần xây dựng Đại học Huế sớm trở thành đại học nghiên cứu”.

 

Minh Phương

 

 

 

 

 

 

Liên kết
Hệ thống Thông tin quản lý Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ Thông tin thủ tục hành chính Đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học Hệ thống thông tin Sau đại học CSDL khoa học Hệ thống Tạp chí Khoa học - Đại học Huế Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Hộp thư điện tử 1 Hộp thư điện tử 2 Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế IUC VLIR NETWORK VIETNAM