English  rss
Liên kết
Thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015 (05-03-2015)

Lịch tuyển sinh vào Đại học Huế 2014 (18-06-2014)

Thông báo về việc cho phép thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014, ngành Kỹ thuật hình ảnh y học của Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế được chuyển sang ngành Xét nghiệm y học (D720332) (17-06-2014)

 

Căn cứ Thông báo số 194/TB-ĐHH ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc Thông báo tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2014;

 

Căn cứ Công văn số 1875/BGDĐT-GDĐH ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh ngành Xét nghiệm y học trình độ đại học hệ chính quy năm 2014;

 

Căn cứ Thông báo số 360/TB-ĐHH ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Giám đốc Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 các ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, Xét nghiệm y học của Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế;

 

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo về việc chuyển ngành như sau:

Chi tiết...

4400 chỗ ở phục vụ thí sinh tại các ký túc xá Đại học Huế trong 2 đợt dự thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2014 (10-06-2014)

 

Trung tâm Phục vụ sinh viên Đại học Huế vừa có thông báo kế hoạch phục vụ thí sinh ở ký túc xá trong các đợt tuyển sinh đại học, cao đẳng 2014 như sau:

Chi tiết...

Danh sách các địa điểm tổ chức thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014 của Đại học Huế (02-06-2014)

tinkhac Số lượng hồ sơ đăng ký dự thi năm 2014 vào các trường thành viên của Đại học Huế (21-05-2014)
tinkhac Tỉ lệ chọi các ngành tuyển sinh đại học năm 2014 của Đại học Huế (20-05-2014)
tinkhac Xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 (14-05-2014)
tinkhac Thông báo về việc xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 đối với thí sinh thuộc các huyện nghèo và thí sinh là người dân tộc rất ít người (23-04-2014)
tinkhac Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 các ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, Xét nghiệm y học của Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế (18-04-2014)
tinkhac Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2014 tại Trường Đại học An Giang (15-04-2014)
tinkhac Thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2014 (15-04-2014)
tinkhac Thông báo tuyển sinh vào Đại học Huế năm 2014 (18-03-2014)
tinkhac Đại học Huế dự kiến 11.900 chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 (25-02-2014)
tinkhac Đại học Huế tuyển sinh 9 ngành đào tạo đại học mới trong kỳ tuyển sinh 2014 (12-02-2014)
Liên kết
Hệ thống Thông tin quản lý Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ Thông tin thủ tục hành chính Đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học Hệ thống thông tin Sau đại học CSDL khoa học Hệ thống Tạp chí Khoa học - Đại học Huế Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Hộp thư điện tử 1 Hộp thư điện tử 2 Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế IUC VLIR NETWORK VIETNAM