English   rss
Liên kết
Thư viện Sách chuyền tay – mô hình cần nhân rộng của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Huế (09-10-2018 15:58)
  Thư viện sách chuyền tay của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Đại học Huế là một chương trình nhằm mục đích nâng cao văn hóa đọc sách cho đoàn viên, sinh viên Đại học Huế. Thư viện này được xây dựng từ chính các bạn sinh viên thông qua việc chuyền tay, trao đổi sách cho nhau. Qua đó đưa sách đến những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng yêu thích đọc sách. Chi tiết...

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC HUẾ KHÓA V, NHIỆM KỲ 2017-2022 (07-07-2017 04:18)

Bản tin Đại học Huế - Số 91 - Chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (26-11-2014 08:06)

Bản tin Đại học Huế - Số 90 (Xuân Giáp Ngọ) (01-02-2014 00:00)

Liên kết
×