English   rss
Liên kết
Hỏi đáp về miễn giảm học phí (30-12-2009 13:33)
   Hỏi: Những sinh viên thuộc đối tương nào thì được miễn(giảm) hoc phí Chi tiết...

Hỏi đáp về học sau đại học (11-12-2009 09:22)
Hỏi: điều kiện học cao học là như thế nào thày, cô cho em biết với?  Chi tiết...

Hỏi về chế độ chính sách (30-10-2009 07:52)
Em muốn hỏi là đơn xin hưởng chế độ ưu đãi phải nộp lại ở đâu sau khi đã xác nhận của Trưởng ban CTCT Chi tiết...

Hỏi đáp về tín dụng đào tạo (17-06-2009 14:57)
Hỏi: Đối tượng nào trong học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội? Chi tiết...

Hỏi đáp về trợ cấp xã hội (17-06-2009 14:45)
Hỏi: Hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên?  Chi tiết...

Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM