English   rss
Liên kết
Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ X (20-10-2017 02:46)
  Sáng ngày 19/10, Hội Vật lý Việt Nam, Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam, Viện Vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc về Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu lần thứ X. Chi tiết...

Hội nghị Quốc tế về Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống lần thứ 9 (19-10-2017 10:49)
Với mục đích tạo diễn đàn quốc tế cho việc trình bày, thảo luận và trao đổi về những tiến bộ và thách thức trong lĩnh vực Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Quốc tế về Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống lần thứ 9 (The 9 International conference on... Chi tiết...

Thông báo Hội thảo “Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thực trạng và giải pháp” (22-09-2017 05:00)
  Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017, được sự ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4152/BGDĐT-KHCNMT ngày 08 tháng 9 năm 2017, Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo “Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thực trạng và giải pháp”. Chi tiết...

Nâng cao kỹ năng viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh (04-07-2017 10:16)
  Trong khuôn khổ Dự án nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học Đại học Huế theo chuẩn quốc tế, trong 2 ngày 3 – 4/7, Tạp chí Khoa học Đại học Huế tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh. Người trình bày là GS. Kim Hyungsun, Đại học Inha Hàn Quốc, Tổng thư ký Hội đồng biên tập viên khoa học châu Á. Lớp tập huấn thu hút gần 200 học viên là cán bộ, giảng viên, nghiên... Chi tiết...

Tập huấn Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (08-09-2016 09:12)
Trong các ngày 8-10/9/2016, Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế phối hợp với Dự án VLIR tổ chức Lớp Tập huấn Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Báo cáo viên tại đợt tập huấn là ba chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về Kiểm định chất lượng của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐBCLGD), đó là: TS. Trần Thị Hoài – Phó Viện trưởng, TS. Hoàng Thị Xuân Hoa... Chi tiết...

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê