English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo: “Định hướng xây dựng Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn tiệm cận chuẩn quốc tế” (06-11-2018 14:10)
  Tạp chí Khoa học Đại học Huế dự kiến tổ chức "Hội thảo Định hướng xây dựng Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn tiệm cận chuẩn quốc tế" như sau: Chi tiết...

HỘI THẢO TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2018
  Trong khuôn khổ dự án “Hợp tác giáo dục chuyển giao công nghệ và tri thức Châu Âu-Việt Nam” (Vietnamese-European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium, VETEC), Đại học Huế sẽ tổ chức hội thảo tập huấn với chủ đề “Chuyển giao công nghệ tại Việt Nam - thực trạng và hướng đến tương lai” (Technology Transfer in Vietnam - the situation and looking forward to the future). Hội thảo... Chi tiết...

Chương trình Hội thảo Khoa học (18-01-2018 10:24)
''Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử''   Thời gian: Thứ sáu, ngày 26 tháng 01 năm 2018  Địa điểm: Đại học Huế, Số 03 Lê Lợi, TP. Huế Chi tiết...

Thư mời viết bài tham gia hội thảo khoa học “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bài học lịch sử” (18-12-2017 08:21)
  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa chiến lược, đối với toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975). Sự kiện lịch sử này đã làm thay đổi cục diện chiến tranh, gây nên những chấn động dữ dội không chỉ ở nước Mỹ, mà ở ngay cả các nước đồng minh của họ, buộc Mỹ phải thay đổi cách... Chi tiết...

Danh sách đại biểu tham dự Hội thảo HTQT về KHCN trong các CSGDĐH
  Ban Tổ chức xin cập nhật danh sách các đại biểu khách mời, đại biểu do các CSGDĐH đăng ký tham dự Hội thảo HTQT về KHCN ngày 10/11/2017. Chi tiết...

Liên kết
×