English | Français   rss
Liên kết
Thông báo học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET”
  Học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET”, được tài trợ bởi Austrian Federal Ministry of Science, Research and Economy (BMBWF) dành cho các nước Indonesia, Thailand, Vietnam, Cambodia, Philippines. - Thời hạn đăng kí học bổng: đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2019.   - Đăng kí học bổng ONLINE qua đường link: www.scholarships.at - ASEA-Uninet Website:... Chi tiết...

VETEC - Giáo dục về Chuyển giao Tri thức và Công nghệ giữa Châu Âu và Việt Nam (2016-2019)
  Dự án VETEC (Vietnamese - European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium) do Liên minh Châu Âu tài trợ, xây dựng mô hình đào tạo cho các đối tượng từ cán bộ đến nhà lãnh đạo nhằm hỗ trợ các trường đại học tại Việt Nam và các đơn vị liên quan nâng cao năng lực CGCN mở rộng các cơ hội chuyển giao tri thức. Đây là Dự án thuộc Chương trình Erasmus+ Key Action 2 (Hợp phần Nâng... Chi tiết...

Học bổng France Excellence: mời nộp hồ sơ năm 2019 (12-11-2018 08:57)
  Trong khuôn khổ chương trình học bổng France Excellence, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xin mời các bạn sinh viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học tập trong các trường đại học hay trường lớn tại Pháp ở trình độ thạc sĩ 2 hay tiến sĩ, nộp hồ sơ xin học bổng.     Chi tiết...

Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo: “Định hướng xây dựng Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn tiệm cận chuẩn quốc tế” (06-11-2018 14:10)
  Tạp chí Khoa học Đại học Huế dự kiến tổ chức "Hội thảo Định hướng xây dựng Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn tiệm cận chuẩn quốc tế" như sau: Chi tiết...

Chuyên gia Đại học Groningen, Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm với Đại học Huế
  Trong các ngày từ 23 – 24/10/2018, ông Hoang Nguyen, Đại học Groningen, Hà Lan đã có đợt chia sẻ kinh nghiệm với Đại học Huế.  Chi tiết...

Liên kết
×