English   rss
Liên kết
Dự án SHARE: Đại học Huế được chọn là cơ sở để thực hiện đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo trong khu vực ASEAN (SHARE Institutional Assessments) (24-11-2016 02:45)
  Quy trình đánh giá bao gồm báo cáo tự đánh giá, khảo sát của các chuyên gia từ châu Âu và ASEAN, đề xuất theo tiêu chuẩn IQA của AQAF. Chi tiết...

Thông báo buổi hội thảo qua mạng (Webinar) về chương trình học bổng SHARE (19-10-2016 02:58)
Văn phòng Chương trình Học bổng SHARE thông báo buổi hội thảo qua mạng (webinar) về chương trình học bổng SHARE sẽ được tổ chức vào lúc: 09.30 – 11.00 (Jakarta time, GMT +7) ngày 19/10/2016.   Chi tiết...

Thông báo buổi hội thảo qua mạng (Webinar) về chương trình học bổng SHARE (26-09-2016 10:32)
  Văn phòng Chương trình Học bổng SHARE thông báo buổi hội thảo qua mạng (webinar) về chương trình học bổng SHARE sẽ được tổ chức vào lúc: 14.00 giờ (Jakarta, GMT +7).  Chi tiết...

Chương trình học bổng thuộc dự án Merging Voices (14-09-2016 09:42)
  MERGING VOICES là một dự án trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+ – Key Action 1 International Credit Mobility được Cộng đồng Châu Âu tài trợ và do Đại học NOVA de Lisboa, Bồ Đào Nha điều phối. Dự án nhằm hỗ trợ các chương trình trao đổi sinh viên (bậc đại học và sau đại học) và cán bộ (giảng dạy và hành chính) giữa các cơ sở giáo dục của Bồ Đào Nha và 12 nước đối tác trong chương trình. Chi tiết...

Tập huấn Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (08-09-2016 09:12)
Trong các ngày 8-10/9/2016, Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế phối hợp với Dự án VLIR tổ chức Lớp Tập huấn Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Báo cáo viên tại đợt tập huấn là ba chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về Kiểm định chất lượng của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐBCLGD), đó là: TS. Trần Thị Hoài – Phó Viện trưởng, TS. Hoàng Thị Xuân Hoa... Chi tiết...

Liên kết
Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM