English   rss
Liên kết
Văn bản quy định liên quan về học phí; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập (10-07-2017 10:56)
Các văn bản này Quy định về cơ chế  thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm 2020-2021 Chi tiết...

Văn bản quy định về học bổng và trợ cấp xã hội (07-07-2017 15:54)
  Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập. Chi tiết...

Tín dụng đối với học sinh, sinh viên (07-07-2017 14:22)
  Hướng dẫn các thủ tục về vay vốn, tín dụng đối với học sinh, sinh viên.  Chi tiết...

Văn bản quy định về học bổng khuyến khích học tập (07-07-2017 11:14)
  Quy định của bộ Giáo dục và đào tạo và của Đại học Huế về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên Chi tiết...

Một số quy chế, quy định liên quan đến công tác học sinh, sinh viên (07-07-2017 08:26)

Liên kết
thongbaohoithao_phai Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM