English | Français   rss
Liên kết
Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019 tại Đại học Huế (15-06-2019 14:53)
Ngày 15/6/2019, tại Đại học Huế, Hội đồng Giáo sư Nhà nước phối hợp với Đại học Huế tổ chức tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019. Về phía hội đồng Giáo sư Nhà nước có GS. TS. Lê Quang Cường – Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, PGS.TS. Trần Anh Tuấn – Chánh Văn phòng HĐGSNN. Chi tiết...

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (10-06-2019 09:17)
Theo Công văn số 105/HĐGSNN-VP ngày 11/6/2019, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) sẽ tổ chức các buổi tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại 3 địa điểm trên cả nước. Ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Văn phòng HĐGSNN sẽ phối hợp với Đại học Huế tổ chức tập huấn theo kế hoạch như sau: Chi tiết...

Thành lập các Hội đồng Giáo sư Cơ sở Đại học Huế năm 2019 (14-05-2019 20:35)
Theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 10 tháng 5 năm 2019 Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 565/QĐ-ĐHH thành lập 04 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế năm 2019. Ngày 15/5/2019 các Hội đồng đã họp bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và... Chi tiết...

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (19-04-2019 10:46)
Ngày 10/4/2019, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã có công văn số 73/HĐGSNN thông báo lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (file PDF đính kèm). Chi tiết...

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng GS nhà nước, các Hội đồng GS ngành, liên ngành và cơ sở (11-04-2019 07:56)
Sau một thời gian lấy ý kiến dự thảo, ngày 28/3/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. Chi tiết...

Liên kết
×